Garantija

Garantijas

Visām precēm, kuras smveikals.lv  iegādājas Patērētājs (fiziskā persona, kas izsaka vēlēšanos iegādāties, iegādājas vai varētu iegādāties vai izmantot preci vai pakalpojumu nolūkam, kurš nav saistīts ar tās saimniecisko vai profesionālo darbību), tiek nodrošināta vismaz 2 gadu garantija. Klientiem, kuri nav Patērētājs, tiek nodrošināta Ražotāja noteiktā garantija. Preces garantijas apkalpošanas laiks ir norādīts tās aprakstā, atsevišķām precēm tas var būt pat 5 gadi. Veicot pirkumu, kopā ar preci pircējam tiek izsniegti garantijas dokumenti, ar aprunātiem šīs preces garantijas apkalpošanas nosacījumiem.
Lai garantija būtu spēkā, obligāti ir jāuzrādā:

Garantijas talonam jābūt pareizi aizpildītam, obligāti jabūt uzrādītam pārdošanas datumam un garantijas termiņam.
 
Garantijas nosacījumi nav attiecināmi uz :

 Ražotāja garantija nav spēkā, ja:

Bojāto preci ir jāpiegādā uz garantijas talonā norādīto servisa centru, līdzi ņemot pirkuma apliecinošu dokumenta oriģinālu un garantijas talonu.